ദ റിവാർഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ റിസർച്ച് സർവീസസ്

ഗവേഷണ സേവനങ്ങൾ

സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് മേഖലകളിലെ ക്ലയന്റുകൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ഗവേഷണ സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ റിവാർഡ് ഫ Foundation ണ്ടേഷന് കഴിയും. ഇൻറർനെറ്റ് അശ്ലീലസാഹിത്യം കുറയ്ക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങളുടെ ടീം വളരെ വിദഗ്ദ്ധരാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയും…

  • ദേശീയ നയ വികസനം
  • വിദ്യാഭ്യാസ തന്ത്രങ്ങൾ
  • പൊതുജന അവബോധ കാംപയിനുകൾ

ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു വലിയ ഗവേഷണ സാമഗ്രികൾ ശേഖരിച്ചു…

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം ലോകമെങ്ങും ഉപയോഗിക്കുന്നു
  • യുവാക്കളും അശ്ലീലവും
  • അശ്ലീലസാഹിത്യത്തിന്റെ ന്യൂറോ സയന്സ്
  • അശ്ലീലസാഹിത്യത്തിനുള്ള വീണ്ടെടുക്കൽ വീണ്ടെടുക്കൽ

ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കോർപ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത അംഗത്വങ്ങൾ ഉണ്ട്:

  • അധിക്ഷേപക്കാരുടെ നാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ (നോട്ട)
  • സൊസൈറ്റി ഫോർ ദി അഡ്വോവൻമെന്റ് ഓഫ് സെക്ഷ്വൽ ഹെൽത്ത് (എസ്.എച്ച്)
  • ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ ദി സ്റ്റെഡി ഓഫ് ബിഹേവിയറൽ ആഡക്ഷൻ (ISSBA)

ദയവായി ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ.

 

റിവാർഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ തെറാപ്പി നൽകുന്നില്ല.

പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, പിഡിഎഫ് & ഇ-മെയിൽ